Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. marca 1998

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh! Hľaďme na Ježiša. Nestraťme Ho zo zreteľa. Nespusťme z Neho pohľad: On je hybná sila v našom živote. On je obraz neviditeľného Boha, odblesk slávy Božej. Utíchnime a poznajme Jeho moc. Jedni kričia vo svojej bezbožnosti, rúhajú sa, nechcú počuť o Bohu. Ale neraz aj zbožní hrešia rovnako, len iným spôsobom. Bedákajú nad sebou, svojou biedou, každému rozprávajú len o svojom trápení, nevidia pomoc a radu. Ich duša je plná nepokoja, neistoty. Ich reči sú negatívne. Aj tým zneje: utíchnite, poznajte, že v Ježišovi je tu Boh. Ani nehľadajte iného. Ježiš stačí na všetko. Hľaď i dnes len ne Neho.