Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. marca 1998

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil? Prečo ľudia tak málo čítajú Bibliu? Jedným z dôvodov je ten, že neveria. Neberú Ježišovo slovo vážne. Kde by On vedel utíšiť búrku? Kde by On mohol nejako zmeniť moju situáciu? Kde by On mohol zmeniť pomery v mojej rodine? V našom národe. A predsa môže. Niet takej búrky, ktorá by Jeho neposlúchla. Božia ruka nie je prikrátka. Krátka je naša viera. Ruka našej viery. Nemusíme sa báť problémov nového dňa. Ani tých nevyriešených od včera. Ani toho, s čím si nevieme rady. Je tu Ježiš. Zobuď Ho. Vystri ruku svojej viery. Zvolaj: Pane, pomôž mojej nedôvere. A uvidíš, ako nastane veľké utíšenie. Neboj sa, len ver!