Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. marca 1998

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. V dome nášho Otca. Jeden z príbytkov, ktoré pre nás pripravil náš Boh stojí uprostred takmer každej obce a mesta. Kostol. Niečo sa stalo v mnohých našich zboroch, keď veriaci neradi prebývajú v tomto stánku. Mládež sa nudí, dospelí možno tiež, len to nepovedia. Je tam zima a nielen preto, že sa nekúri. V našom je dobré elektrické kúrenie a predsa býva chladno - na lásku. Niečo sa muselo stať s našimi zhromaždeniami, s našim kázaním, naším spevom, s - našou vierou. Niečo sa muselo stať s našim spoločenstvom ľudí. Ak sa už netešíme z toho, že sme spolu. Ak sa už netešíme z toho, že sme spolu v dome Hospodinovom. Naše chrámy by mohli a mali byť predsieňami nebeských príbytkov. Mali by sme v nich okúsiť niečo z večných radostí: predovšetkým lásku, pokoj, radosť.