Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. marca 1998

Nevchádzaj do súdu so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred tebou. Aspoň niekedy má každý pocit Božieho súdu. Chvíľku, keď si uvedomí, aké to je a bude hrozné, upadnúť do rúk Boha živého. Možno pri prírodných katastrofách, možno keď vidíme nezmyslené vojny, možno keď do nášho života vstúpi niečo hrozného. Možno práve žiješ takú chvíľu. Zrazu si človek uvedomí, že nikto nie je spravodlivý, že prešiel zo súdu do života. Ak počúvame Jeho slovo, je súd už za nami. Už sme vonku. Žijeme pod milosťou. Žijeme ako omilostení a tak sa aj správame k blížnym. Ako je to dobre, že je nedeľa a môžeme si zasadnúť v kostole a počúvať slovo, ktoré oslobodzuje.