Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. marca 1998

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Slabosť mocných - moc slabých. Veriaci kresťania žijú uprostred tohto sveta v menšine. Kristova cirkev, po vzore svojho Majstra, neusiluje o vonkajšiu moc. Je tu pre iných. Ak niekedy cirkvi ako organizácie o to usilovali, alebo sa usilujú, bolo to na škodu všetkých. Ak nasleduješ Pána Ježiša, si tu pre iných. Nech ťa nemýli, že väčšina ľudí ide iným smerom, širokou cestou, využíva život vo svoj prospech. Ty zostaň na Božej ceste. Naoko prehrávaš, si bezmocný, ale pokiaľ si na Božej strane, si na strane víťaza. Len vytrvaj! Nezapri meno svojho Pána! Priznaj sa k Nemu v partii, ktorá zloreči tomuto menu! Pokušiteľ doráža, zvádza, ty však nepopusť! "Božia slabosť je silnejšia ako ľudia" (1K 1,25). Túto pravdu smieš prežiť aj dnes!