Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. marca 1998

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela! Starý a nový Jeruzalem. V súčasnosti sväté mesto Jeruzalem je predmetom sváru medzi Izraelom a Palestínou. Obidve strany si robia naň nárok ako na svoje hlavné mesto. Ortodoxní židia sú presvedčení, že im Boh pripraví vhodný čas pre postavenie chrámu na mieste, kde stál kedysi chrám Šalamúnov. O meste Jeruzalem ešte budeme počúvať predivné správy. Pán nezavrhol tento národ, je vždy Jeho vyvoleným ľudom. Pred druhým Pánovým príchodom sa v tomto meste odohrajú rozhodujúce udalosti konca sveta._x000D_ Toto mesto nie je večným mestom. V zjavení Jána hovorí Pán o inom svätom meste, novom Jeruzaleme, ktorý zostúpi z neba ako Boží stánok s ľuďmi, v ktorom bude harmónia medzi Bohom a človekom, kde nebude už sĺz ani bolesti, ani smrti, ale len radosť a plesanie pred trónom baránkovým. Baránok je svätý Izraela, On je hoden vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie. V tomto novom Jeruzaleme majú domovské právo len noví - Ježišovi ľudia. Patríš Pánovi Ježišovi? Máš istou spásy v Kristu?