Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. marca 1998

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka. Kedy sa to stane?_x000D_ Raz každé koleno pokľakne v pokore a každý jazyk vyzná so zahanbením, že Ježiš je Pán! My by sme to chceli vidieť a počuť dnes. Priali by sme si, aby odporci Boha boli zrazení na kolená a so zahanbením uznali, že Biblia má predsa pravdu, že cirkev nie je brzdou pokroku a veriaci ľudia nie sú zaostalí tmári. Priali by sme si, aby nie východné náboženstvá, ani západná kultúra formulovali náš verejný život, ale Duch Ježiša Krista, Duch lásky a spravodlivosti, aby zosvetačtená Európa bola Kristovou Európou, aby aj v našom štáte bolo zjavné, že sme napojení na Cyrilo-Metodejské tradície a žijeme v láske a porozumení. Priali by sme si plnosť Božieho kráľovstva, raj na zemi. Stane sa to v roku 2.000? V treťom tisícročí? Starozmluvný text hovorí, že "potom", keď Hospodin zasiahne a vykoná súd nad národmi. Podľa novozmluvného textu stane sa tak potom, keď budú vyliate čaše hnevu Božieho na celý okruh zeme. Ty nečakaj na tvrdý Boží zásah, ale nech ťa Božia láska a dobrota vedie k poznaniu a vyznaniu, že Ježiš je Pán!