Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. marca 1998

Hospodin ma pomazal. Poslal ma zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca. Odteraz viac nehreš! V slovenčine máme slovo "hrešiť" a "zhrešiť". Všimnime si tento citát: "Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto "zhrešil", máme Prímluvcu..." som presvedčený, že cudzoložnica po stretnutí s Pánom Ježišom, po prijatí odpustenia zmenila svoj život, necudzoložila, nežila ako dovtedy. Pravda, nestal sa mravne dokonalou, bez hriechu, ako bez hriechu nie je nikto z nás. Jedine Pán Ježiš sa mohol opýtať svojich protivníkov: Kto z vás usvedči ma z hriechu? V Jeho myšlienkach a ústach nebola nikdy lož. My ľudia zhrešíme, sme stále hriešni a zároveň stále ospravedlnení pre Krista. Hriech sa nám sprotivil, nenávidíme ho a ak zhrešíme a Duch Svätý nás usvedčuje, sme skormútení a prosíme o milosť, o odpustenie, o pokoj srdca. Kto prosí, dostáva. Aké citlivé je tvoje srdce na pôsobenie ducha Svätého? Nezatvrdzuj si srdce, ak ťa dnes obviňuje z nejakého hriechu!