Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. marca 1998

V ten deň bude tu otvorený prameň pre dom Dávidov a pre obyvateľov Jeruzalema, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty. Cirkev svätá a bez úhony. Je takou naša cirkev Evanjelická a. v.? Je takou R. kat., Reformovaná, Bratská, Apoštolská? Je takou nejaké iné spoločenstvo? Iste máme všetci túžbu a snahu, aby tá naša bola bez poškvrny a bez vrásky. Rešpektujeme snahu iných spoločenstiev, ktoré usilujú o to isté. V cirkevnom spoločenstve má byť disciplína a poriadok, má sa odlišovať od sveta hriechu a nemravnosti. Ovšem ako organizácia, inštitúcia, vždy bude mať aj škvrny. Cirkev Ježiša Krista nie je organizáciou, ale organizmom v ktorom sú jednotlivé údy očistené kúpeľom vody skrze slovo, ktorých krv Ježiša Krista očisťuje od každého hriechu. Pána Ježiš chce, aby si bol svätý a bez úlohy. V Ňom je prameň pre dom Dávidom, aby sa očistil od každej neprávosti. Z tohto prameňa smieme brať i dnes pri Večeri Pánovej, ktorá je viditeľným slovom Pána Ježiša. Aj od teba záleží nakoľko je cirkev svätá a bez úhony.