Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. marca 1998

Nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja! Povolaní do spoločenstva. Ide o spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista - o cirkev. Ide o spoluúčasť v Božom kráľovstve. Aká to milosť, keď odsúdenci z väzenskej cely sú oblečení do rúcha spravodlivosti a uvedení do kráľovských komnát! Bol to zásah Boží, keď Jozef, syn Jákobov bol z väzenia povolaný k faraónovi a ním ustanovený za správcu krajiny. Pravda, Jozef bol neprávom vo väzení, no my nič iné, iba trest zasluhujeme za svoj hriech a napriek tomu sme povolaní do spoločenstva Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za to aj v tejto chvíli a volajme Haleluja za nesmiernu milosť voči nám!_x000D_ Povolanie do spoločenstva Pána Ježiša zaväzuje k životu podľa zákonov Božieho kráľovstva. Je v moci človeka pohrdnúť Božou milosťou a odísť zo spoločenstva. Preto je potrebné urobiť každý deň nové rozhodnutie zotrvať v Božej milosti. Verme, že neexistuje žiadna temná sila pekla, ktorá by mohla zmariť Božiu vernosť, zrušiť Božie povolanie.