Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 31. marca 1998

Nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja!

Register to read more...

KALENDÁR