Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. apríla 1998

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Mnoho ľudí dnes hovorí, že Boha niet. Veď keby nejaký Boh bol, hovoria, muselo by to na tomto svete vyzerať inak - ako to práve je. Iní zase hovoria, že Boh je - a ukazujú pritom na hory, na oblohu, na celé stvorenstvo._x000D_ Takto ľudia žijú v zajatí svojich predstáv a rozličných presvedčení. A my možno máme dojem, že je to obraz namaľovaný štetcom a farbičkami modernej doby, ktorá je takto všelijako názorovo, politicky, mocensky, hospodársky i sociálne polarizovaná - takže v nej už nič nemožno pravdivo poznať._x000D_ Avšak prorok Ezechiel nás prekvapuje, keď hovorí o poznaní Hospodina vo svojej dobe. Keď hovorí o tom, že tí, čo nepoznali - poznajú Hospodina. Nie podľa ľudských názorov a presvedčení. Ba ani nie pohľadom na úchvatnosť stvorenia, ale podľa Jeho mocného skutku. Poznajú Ho vtedy, keď On nastolí spravodlivosť a vovedie utláčaných do slobody. Toto mocné uvedenie do slobody je vyjadrené slovami: "...polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili". Pocítia to teda vladári i tí, ktorí sú utláčaní. Takto v skutku poznajú Hospodina._x000D_ NZ zase hovorí o novom skutku Hospodinovom, keď do slobody Božích detí sú ľudia uvádzaní skrze vieru v Pána Ježiša Krista mocou Svätého Ducha. Sloboda Božích detí je viacej ako len sociálna spravodlivosť. Ježiš polámal ihlice jarma hriechu, smrti i diabla. - Máš už takúto slobodu?