Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. apríla 1998

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. Sú slová, ktoré nášmu sluchu znejú veľmi príjemne. Napr. slovo láska alebo slovo sloboda. To sú dobré veci, ktoré v nás vyvolávajú dobré, príjemné pocity. Pretože nepochybne dobre je prijímať lásku a dobré je užívať si slobodu._x000D_ Naproti tomu nepríjemné je napr. slovo hriech, či hrešiť, pretože ono hovorí o čomsi, čo by sme najradšej ukryli pred ľuďmi i pred Bohom. S čím by sme najradšej, po spôsobe Adama a Evy, zaliezli kdesi do húštiny. Slovo hriech je nám nepríjemné aj preto, že sa z Božieho slova dozvedáme, že s hriechom musíme ísť von. Hriech musíme vyznať. Nie preto, aby sme takto prešli svojim vlastným sebabičovaním, ale preto, že to Boh od nás očakáva. On, ktorý nás pozná od života matky a vidí do najskrytejších záhybov nášho srdca - napriek tomu očakáva, že predstúpime pred Jeho tvár, tak ako žalmista a vyznali v pokore svojho srdca: "Zhrešili sme - páchali sme neprávosť - žili sme bezbožne!"_x000D_ Máme a musíme to robiť osobne preto, aby sme od Neho osobne mohli obdržať odpustenie svojich hriechov. Pričom nám Boh zaväzuje svedomie ku konaniu dobra a povzbudzuje nás vo svojej arcipastierskej modlitbe slovami Pána Ježiša Krista tak, aby sme cítili Jeho blízkosť a pomoc v každej kritickej chvíli svojho života a tak sa nehanbili a nebáli svoje hriechy vyznávať. Máš odvahu vyznať svoje hriechy Pánovi Ježišovi?