Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. apríla 1998

Ja som s vami, hovorí Hospodin. Už včera sme premýšľali o tom, ako je Pán Ježiš s nami v každú chvíľu nášho života. Byť s niekym - to však nie je len nejaká teória. To je vec, ktorú musí človek prežiť._x000D_ Prorok Aggeus patrí medzi tzv. malých prorokov SZ. Nie preto, že bol malej postavy, ani pre malosť svojho významu. Toto označenie vyjadruje len a len ľudský postreh o rozsahu jeho diela, či proroctva, ktoré má len dve kapitoly a spolu 38 veršov. Pôsobí však v zvláštnom, prelomovom období národa Izraelského, keď sa tento navracia z babylonského zajatia. Jeho proroctvo sa začína mocnou výzvou k stavbe chrámu v Jeruzaleme._x000D_ Národ je zdeptaný. Venuje sa súkromným veciam a problémom a neustále odkladá so stavbou. A Aggeus je ten, ktorý dáva, zmocnený Bohom, nový podnet k tejto činnosti, ktorá nemá byť len "budovateľskou činnosťou" po stránke hmotnej, ale má byť aj počiatkom duchovnej obnovy a "výstavby" vyvoleného ľudu. Pričom veci súkromné majú byť podriadené veciam Božím. Aby však tento pohyb mohol nastať, potrebuje mať národ istotu, že za nim stojí nielen človek, ale aj Boh. A Aggeus je postavený túto istotu zvestovať. Ale s touto zvesťou prichádza i rozdelenie, nakoľko Boží povereník má autoritu, ktorá nesmie byť zľahčená, pretože za ním stojí Boh._x000D_ To potvrdzuje aj Pán Ježiš pri vyslaní svojich povereníkov - učeníkov. Sú v tvojom živote veci súkromné podriadené veciam Božím? Vieš uznať autoritu Božieho služobníka?