Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. apríla 1998

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má záľubu. Ak sa ocitnete v nejakom neznámom prostredí alebo na nejakom neznámom mieste a čosi hľadáte, pýtate sa obyčajne okoloidúcich chodcov: Kde to je? Ako je to ďaleko? A možno im položíte aj otázku: Aké je to veľké? Alebo vám oni sami opíšu hľadané miesto slovami: Je tam taká veľká budova s tromi ozrutnými komínmi a s nápisom Pivovar._x000D_ Ľudia sa takto pýtajú na neznáme veci. Na všetky neznáme veci. A chcú počuť odpoveď. - Tak ako na všetko, pýtajú sa i na Božiu lásku. Lebo neraz už počuli kohosi oduševnene hovoriť o tejto láske alebo stretli mladého človeka, ktorý mal na tričku nápis - Boh je láska._x000D_ Aká je teda veľká Božia láska, pýtajú sa? Je taká veľká ako ten Pivovar? Či snáď je taká veľká ako mrakodrap? Alebo dosahuje veľkosti najvyššej hory sveta Mount Everest?_x000D_ Na všetky tieto naše otázky Boh má neobvyklú odpoveď. "Lebo tak Boh miloval svet ..." A aby bolo celkom jasné ako Ho miloval, poslal na svet svojho Syna, aby On túto lásku Otca potvrdil smrťou na dreve kríža. A aby to bolo ešte jasnejšie, oslovil týmto radostným svedectvom všetkých ľudí. Všetkým ponúkol túto lásku - a v nej ponúkol nám dar večného života. Kto verí v Neho obdrží ako mimoriadnu prémiu - dar lásky - večný život._x000D_ Taká veľká je Božia láska ku Tebe. Vieš o tom?