Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. apríla 1998

Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva! V dobe svojej staroby sa človek veľmi rád vracia po cestách svojej pamäti späť, dozadu. Hovoríme tomu, že spomína. Títo ľudia však často ani nezbadajú, ako minulosť začne mať moc nad ich životom. Ono slovíčko - bolo - zmocní sa ich prítomnosti a zastrie im aj budúcnosť. To však nie je dobré. Pretože vtedy človek vlastne duchovne umiera._x000D_ Pán Ježiš povedal: "Bol som mŕtvy ..." Predstavte si teraz, žeby toto bola celá pravda. Žeby pravda bola len to, - čo bolo, akoby to dnes vyzeralo? Bolo by tu ešte kresťanstvo? Boli by sme tu ešte my, veriaci ľudia? A načo? Ten text však pokračuje ďalej a Pán Ježiš hovorí: "...hľa, som živý..." Teraz, v túto chvíľu platí táto nová skutočnosť - nie tá stará, pre tvoj život človeče! Neobzeraj sa teda dozadu a neži tým, - že som bol mŕtvy Ba ten text pokračuje ešte ďalej. Pán Ježiš hovorí: "...som živý na veky vekov a mám kľúče smrti i podsvetia". - To je budúcnosť. Budúcnosť je Ten, ktorý má večný život a má moc nad smrťou. On je budúcnosť pre nás. Preto je veľmi dôležité, aby sme s Ním - živým - žili už dnes. Je dôležité, aby sme v Ňom živom mali istú nádej pre budúcnosť. On má kľúče i moc. Vieš to? Vieš, čo to pre teba osobne znamená?