Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. apríla 1998

Život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa - znie výrok Hospodinov. My, ľudia radi hovoríme o živote. Nielen preto, že je to vďačná téma, ale najmä preto, že sami, osobne veľmi lipneme na živote. Vlastne všetko naše úsilie na tomto svete smeruje len k jednému - zachovať si, uchrániť si život. Pričom sa radi a dobrovoľne podrobujeme všelijakým radám, ktoré nám sľubujú ukázať cestu k tomu, aby náš život na zemi bol čím dlhší._x000D_ Božie slovo je zvláštne v tomto ohľade najmä tým, že naše pokusy zachrániť si takto život, považuje za márne a neraz i smiešne. Je známe slovo Pánovo, ktorý povedal: "Kto si miluje život, stratí ho, a kto si nenávidí život na tomto svete, zachová ho pre večný život". (J 12,25)_x000D_ A tak pravda je asi taká, že človek môže viesť na tomto svete zápas o svoj život na dvoch rovinách. Môže zápasiť tvrdo a ťažko o svoje prežitie a o pár ďalších, nových rokov života tu na tomto svete. Alebo - prestane takto zápasiť o pár rokov života na svete a začne nový, duchovný zápas viery o večný život. Človek si musí položiť otázku: O akú korisť sa budem usilovať? Ostane mi pri mojom zápase o život - život ako korisť? Alebo pri svojom zápase o život - stratím nakoniec aj život tu na tejto zemi, ale i večný život? Boh ti hovorí: "...dúfaj vo mňa..." - vlož sa pokorne do mojich rúk v poslušnosti viery - a život ti ostane ako večná korisť, ktorú uchvátil pre Teba Tvoj Spasiteľ Ježiš Kristus._x000D_ Akú korisť chceš dosiahnuť ty?