Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. apríla 1998

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Keď ste dnes ráno znovu otvorili svoje oči, uzreli ste, tak ako vždy, okolo seba mnoho vecí. Ale to najdôležitejšie predsa len nie je to, čo vidíme, ale to, čo nám vidieť veci umožňuje. Sú to naše oči a svetlo. Keby nebolo svetla, bola by tma. Problém je asi len v tom, že si to neuvedomujeme a že si myslíme, že na svetlo sa vyvádzame sami. My sme tí, ktorí sme dnes vstali! My sme tí, čo vidíme! My sme tí, čo dokonca svetlo dokážeme vyrobiť! My teda nepotrebujeme nikoho, aby nás vodil na svetlo. S takouto samozrejmosťou prijímame svetlo každého dňa. Sme sebavedomí a naše srdce je ťažko dostupné a prístupné inej pravde, ako je táto. Iná pravda akoby pre nás už ani neexistovala._x000D_ Prorok Micheáš však pozná aj inú pravdu. A iná pravda je to, že sa on nechá kýmsi vyviesť na svetlo, aby videl nové veci. Veci dosiaľ nevidené a nepoznané. To svetlo, o ktorom hovorí, však ráno automaticky nevyjde nad obzor ako slnko. To všetko prichádza nie do očí, ale do srdca človeka vtedy, keď si ho vo viere a dôvere človek otvorí smerom k Bohu. Keď slovo živého Boha stane sa jeho svetlom - svetlom, jeho chodníkom, vtedy človek uzrie to, čo Boh pre Neho vykonal v Ježišovi Kristovi a čo pre neho koná každý deň v moci Svätého Ducha._x000D_ Bol si už niekedy vyvedený takto predivne Bohom na svetlo?