Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. apríla 1998

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky. Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Iste všetci poznáte známe, všeobecné náboženské konštatovanie, ktoré hovorí o tom, že všetci sme hriešni. To je síce pravda, ale napriek tomu len málokto túto pravdu dokáže domyslieť do konca a vztiahnuť si ju pritom osobne na seba. Trebárs v podobe otázky: Čo to znamená, že som ja hriešny? Z Božieho slova sa dozvedáme, že ten kto to dokáže, pozná, že stojí pod súdom. Dozvie sa dokonca aj tú krutú pravdu, že odplata za hriech je smrť. (R 6,23)_x000D_ To je jedna stránka mince. Tá, povedal by som smutná a tvrdá. Tá, ktorá by mala otriasť a zalomcovať každým sebaspravodlivým človekom a pohnúť ho k tomu, aby hľadal Lekára a lieky na svoju ťažkú - osobnú nemoc._x000D_ Druhá stránka tej istej mince Božieho slova je radostná správa o tom, že je tu Lekár, ktorý má liek na moju nemoc. Je tu Ten, ktorý milostivo prehliada moje priestupky a netrvá vždy na svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Rád ju udelí mne i tebe. Nerobí Mu to ťažkosti a neprieči sa Mu to. Neprieči sa Mu dokonca ani to, aby nám podal o tom dôkaz vo svojom Synovi._x000D_ Preto nielen prorok, ale i ty, človek dneška, môžeš sa s úžasom pýtať: "Kto je Boh, ako Ty ..." Ktože z ľudských bôžikov odpúšťa viny, netrvá na svojom hneve a rád udeľuje milosť?_x000D_ Vieš už akého máš Boha? Kto sa Mu môže vyrovnať?