Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. apríla 1998

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Dnes na každom kroku medzi ľuďmi, v tlači, v rádiu, či v televízii môžeme počuť, že tento svet je v katastrofálnom stave. V katastrofálnom stave nie je len životné prostredie, ale i morálka. Takže ľudia nestrácajú v ňom len svoje ilúzie, ale i pocit bezpečnosti. Akýsi veľký filozof kedysi povedal: "Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou!" A dnes by mohol iný filozof povedať: "Ukážte mi bezpečné miesto na tomto svete a ja sa tam okamžite skryjem!"_x000D_ Filozofi sa však menia. Menia sa i ľudské názory, ale Božie slovo ostáva pevné a nemenné. Ono nám ukazuje aj dnes - pevný bod vo vesmíre i na zemi, o ktorý sa možno oprieť. Ukazuje nám bezpečné miesto kam si možno nielen hlavu skloniť, ale i dušu zložiť. Žalmista to vyjadril slovami, z ktorých cítiť túto istotu. Keď si človek ľahne a zaspí, je veľmi ľahko zraniteľný. Keď je človek sám, ľahko ho premôže nepriateľ. Ale ak sa človek vloží s úplnou dôverou do rúk Boha živého, potom nemusí sa báť ani keď zaspí, ani keď je sám, lebo mocná ruka Hospodinova ho ochráni._x000D_ Z týchto slov však cítiť aj ponuku. Ponuku pre mňa i pre teba, ktorý žiješ v tomto svete, kde niet pevného bodu ani bezpečného miesta. Boh ti dnes to, čo potrebuješ tak naliehavo pre tento deň i dni budúce ponúka. - Čo urobíš? Od toho teraz bude závisieť tvoj spánok i tvoje každodenné prebývanie na zemi.