Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. apríla 1998

Dal si mi štít svojej spásy a Tvoja pravica bola mi oporou. Iste poznáte známe príslovie: "Topiaci sa aj slamky chytá". Ľudia týmito slovami chcú vždy vyjadriť jednu smutnú vec. To, že ak sa človek ocitne v tzv. beznádejnej situácii, keď absolútne všetko reálne zlyhá, začne sa chytať hocičoho. Teda aj vecí, ktoré mu celkom iste nemôžu pomôcť. Tak ako topiacemu, nemôže pomôcť príslovečná slamka._x000D_ Takou nezmyselnou a smiešnou slamkou sa mnohým ľuďom zdá i Boh. Keď počujú o Ňom hovoriť, svedčiť, pohŕdavo sa usmejú a hodia rukou. To predsa nemožno brať vážne. Oni potrebujú vo svojom živote čosi iné. Čosi vraj reálnejšie a hmatateľnejšie, ako je ten neurčitý Boh._x000D_ Rozumieme týmto ľuďom, ale rozumieme aj tomu, že v ťažkých chvíľach života sa všetci hrdinovia obracajú k Bohu a volajú po Bohu. Chytajú sa tej ohrdnutej slamky._x000D_ Slamka premenená v záchranné lano pre topiaceho sa. O tomto zázraku svedčí kráľ Dávid vo svojej piesni, ktorú, ako nadpis hovorí, zložil vtedy, keď Hospodin vyslobodil z rúk všetkých nepriteľov i z ruky Saulovej. Vtedy Hospodin svojou pravicou bol mu na pomoci a Dávid dostáva dar - štít spásy-záchrany, s ktorým môže ísť ďalej. A takúto skúsenosť viery môže aj dnes mať každý kto sa spoľahne na Hospodina._x000D_ Máš už takú skúsenosť viery? Túžiš po takejto skúsenosti viery?