Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. apríla 1998

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností - : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! Keď si kúpime nejakú novú vec, môže to byť hocijaká drobnosť, trebárs otvárač na konzervy, vždy si ju vyskúšame. Sme zvedaví ako to funguje a či to funguje. Podobne môžeme vyskúšať dokonca i svoje priateľské vzťahy, či sú úprimné alebo nie. Všeličo a všelijako v živote skúšame. Veď aj vtedy, keď podávame športku, kupujeme lós hovoríme, že skúšame šťastie._x000D_ No predsa len trošku neobvykle nám znie slovo o skúšaní Boha._x000D_ Zaiste človek nemôže skúšať Boha, ale ak nám Boh sám otvorí túto možnosť, človek ju smie využiť._x000D_ V dobe proroka Malachiáša sa to stalo. V popredí textu však stojí toto skúšanie Hospodina, ale Hospodinova výzva k úprimnej, poctivej obetavosti a tak k nefalšovanej zbožnosti. Ak človek bude stáť v plnej poslušnosti viery pred Bohom, potom Boh mu odpovie plným požehnaním. A práve toto si môže vyvolený ľud vyskúšať. Boh mu túto možnosť otvára. Boh je ochotný takto im vyjsť v ústrety, lebo ešte má trpezlivosť so svojim ľudom. Ešte vždy je tu preň čas Božej milosti._x000D_ K takejto nefalšovanej zbožnosti, k plnému dávaniu sa, je povzbudzovaný aj ľud NZ ak chce dosiahnuť plné požehnanie, ktoré mu plynie z obeti Pána Ježiša Krista. Aj táto možnosť je nám dnes zo strany Božej otvorená. Môžeš to vyskúšať aj dnes.