Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. apríla 1998

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci - znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pod mojím slovom. V apoštolskom kréde vyznávame, že všemohúci Boh je Stvoriteľom neba i zeme. Pozerať na nebo a na zem značí zahľadieť sa do Božieho stvoriteľského diela. Tento pohľad sa má uskutočňovať cez Bibliu, ktorá nám poskytuje duchovnú optiku. Náš zvečnelý biskup Dušan Fajnor poznamenal: "Biblia je ako hviezdnaté nebo - obyčajné oko vidí na ňom niekoľko jasných hviezd, zrak orličí vidí viac, vedecky vystrojené oko badá a číta milióny, ale za tým ešte vždy nasleduje večnosť."_x000D_ Týmto Božím pohľadom na nebesá a zem bol vystrojený prorok Izaiáš, ktorý vyznáva: "Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci."_x000D_ "Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: znám tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý" (Zjav 2,8-9). To nám hovorí vzkriesený Pán, ktorý ponúka svojim verným "veniec života večného". Veríme tomu?