Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. apríla 1998

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Jákob cestou k Lábanovi nocoval v Bételi, kde mal sen, v ktorom sa mu zjavil Hospodin a rebrík siahajúci po nebo, po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli. Hospodin uistil Jákoba, že bude s ním a bude ho ochraňovať. Keď sa prebudil, spoznal, že Hospodin je na tomto mieste. V strachu povedal: "Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána."_x000D_ Nám sa Boh zjavuje najmä v Ježišovi Kristovi, preto sa nemusíme báť, ale Pánu Bohu dôverovať. On je naším láskavým Otcom. O tom nás uisťuje aj apoštol, ktorý nám pripomína: "V Kristu máme odvahu a prístup s dúfanlivosťou skrze vieru v Neho" (Ef 3,12). Táto viera nás má sprevádzať po celý život. Ona nám otvára brány nebies, aby sme mohli s diakonom Štefanom vyznávať pred smrťou: "Vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej." Nezabúdame na pohľad k nebu a k večnosti?