Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. apríla 1998

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti! Mojžiš na sklonku svojho života oslavuje Hospodina a spomína na všetky Jeho dobrodenia. Vo svojej oslavnej piesni adresuje výzvu svojmu ľudu: "Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení." Hospodin sprevádzal vždy svoj ľud, dal mu zákon, podľa ktorého mal žiť. V tomto zákone je príkaz ctiť si otca a matku. Aj v našom texte Mojžiš upozorňuje na povinnosť spytovať sa svojho otca a svojich starcov a poučiť sa ich múdrosťou a radou._x000D_ Povinnosť pripomínať si Božiu múdrosť ozýva sa aj v Novej zmluve. Boží posol adresuje odumierajúcemu zboru v Sardách výzvu: "Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to, a kajaj sa!" (Zjav 3,3) To sa čaká aj od nás. Ak sa nebudeme kajať a budeme zotrvávať v poblúdeniach, budeme odumierať a kráčať cestou k zatrateniu. Boží príkaz daný otcom máme plniť, len vtedy budeme Božou milosťou zachránení. Pamätáme na to?