Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. apríla 1998

Naozaj, v Hospodinu našom Bohu je spása Izraela! Prorok zdôrazňuje izraelskému ľudu, že záchrana je možná jedine u Hospodina a nikde inde. "Naozaj, v Hospodinu našom Bohu je spása Izraela." To nebolo všetkým samozrejmé. Mnohí sa uchyľovali k modlám a k falošným proroctvám. Títo privolávali na seba trest, ktorý prišiel na celý národ v podobe babylonského zajatia. Aj my si svoju neposlušnosťou privolávame Boží trest._x000D_ Boh však nechce naše zatratenie, ale vo svojom Synovi ponúka nám záchranu. O tom nás uisťujú aj slová apoštola Pavla: "Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy" (1Tim 2,4). Táto spásonosná pravda sa nám ponúka v evanjeliu Pána Ježiša Krista. Myslíme na to? Držíme sa Božej pravdy?