Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. apríla 1998

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody. Pri narodení Pána Ježiša zazneli anjelské slová: "Sláva na výsostiach Bohu". Na priečeliach mnohých chrámov možno čítať nápis: "Soli Deo Gloria". Len Bohu patrí sláva, nie nám ľuďom. Na to upozornil aj prorok Jeremiáš, ktorý pripomenul izraelskému ľudu, že Hospodin je Jeho slávou, aj nádejou. Tí, čo to nechápu a Hospodina opúšťajú, "vyjdú na hanbu". Bez Boha sa nedá žiť, On je "žriedlo živej vody". Kde niet vody, tam je púšť bez života._x000D_ Pán Ježiš nám ponúka živú vodu vo svojom slove. Túto vodu ponúka zdarma "z prameňa vody života". Ponúkal ju aj Samaritánke pri studni Jakobovej. Ani ona tomu hneď nerozumela. To sa týka aj nás. Ak Krista ako živú vodu prijmeme, zvíťazíme. Kto tak urobí, Kristus mu bude "Bohom a on mi bude synom". Každý a všetci sa staneme skrze Krista dietkami Božími a tak aj dedičmi večného života. Prijmeme túto ponuku?