Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. apríla 1998

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Boh je vševedúci, pred Ním sa ukryť nemožno. O tom sa presvedčil už Adam, keď sa po prvom hriechu chcel ukryť pred Bohom. Opýtal sa ho: "Kde si?" Táto otázka týka sa aj nás. Kde sme? Komu slúžime? Čo robíme? Neprestupujeme Boží zákon? Žalmista nám pripomína, že aj nás Boh pozoruje: "Či chodím, či bežím, o všetkých mojich cestách vieš"._x000D_ Boh je nielen Stvoriteľom, ale aj Udržovateľom sveta i nás. Pán Ježiš pripomína, že sa stará aj o "vtákov nebeských". Tieto bezstarostne poletujú a hľadajú si obživu. Z nich si máme brať príklad. Otec nebeský ich, aj nás, živí. Pred nami stojí otázka: "Či vy nie ste omnoho viac ako oni?" Naša ustarostenosť a honba za mamonou nasvedčuje tomu, že naša viera v Božiu starostlivosť a ochranu je malá. Zahanbujú nás nevedomí vtáci, ktorí prežívajú radosť zo života. Kráčame životom radostne a bezstarostne?