Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. apríla 1998

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva. Hospodin je Stvoriteľom všetkého tvorstva, aj nás ľudí. Mnoho je jeho diel. "Všetky si múdro učinil. "Boh stvoril svet dobrý, múdro usporiadaný aj udržiavaný, len človek svojím hriechom všetko narušuje. Preto je vo svete mnoho zla. Za toto je zodpovedný človek, ktorý zabúda často na Boha a Jeho príkazy. Miesto Boha poslúcha často diabla._x000D_ Ktosi povedal, že príroda je otvorenou Bibliou, ktorú môžu čítať aj analfabeti. Z tejto Biblie ako knihy prírody mohli sa učiť aj pohania. Za viditeľným dielom môžu tušiť a poznávať "večnú moc a božskosť" neviditeľného Boha. Tohto môžu "rozjímaním pozorovať z Jeho diel". Nemajú sa na čo vyhovárať._x000D_ Tým menej my. Nám sa Boh zjavuje nielen vo svojom diele, v stvorenstve, ale najmä vo svojom slove, v Biblii a predovšetkým v osobe Syna Božieho Ježiša Krista. Oboznámili sme sa s týmto zjavením, vážime si ho? Kráčame s Bohom a Pánom Ježišom?