Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. apríla 1998

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po konce zeme. Meno nad každé meno. Je to meno Ježiš Kristus, čo znamená Hospodin je spása, Pomazaný, Mesiáš! On je Ten, ktorý mal prísť a preto iného Mesiáša nečakáme. Pochopili to už mesiašskí židia a raz Ho prijme celý Izrael. Radi by sme videli a počuli, že v Ježišovom mene dobrovoľne sa skláňajú kolená v každom národe. Realita je však taká, že ku kresťanstvu sa hlási iba tretina obyvateľstva našej zeme a z tejto tretiny len časť skláňa kolená k modlitbe. Predpokladám, že sa modlíš a preto ťa prosím, aby si sa modlil za ostatných, za misiu vo svete, aby pribúdalo tých, čo sú spasení a vyznávali, že Ježiš je Pán! Príde čas posledného súdu a tu pred Ježišom ako Pánom sa bude musieť skloniť každé koleno, tu vidia do koho bodli tí, čo sa rúhali Bohu. Tam už nebude možné robiť pokánie. Tam zaznie jedným: "Poďte požehnaní..." a druhým: "Choďte odo mňa zlorečení..." Ako je to s tebou dnes? Na ktorej strane stojíš? Pred kým a pred čím sa skláňajú Tvoje kolená? Čo stojí na najvyššom rebríku tvojich hodnôt?