Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. apríla 1998

Tvoj trón je Božím trónom na večné veky, zmierajúcim žezlom je tvoja kráľovská berla. Boží trón. "Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo Tvojho kráľovstva je žezlom práva" (Slov. ekum. preklad). Je to mesiašský žalm. Už pri bežnom čítaní poznávame, že ide v ňom o Pána Ježiša. Toto prorocké slovo žalmistu si učeníci vysvetľovali tak, že Mesiáš obnoví ríšu Dávidovu, ktorá bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme (Zach. 9,10) a táto zemská ríša Mesiáša na zemi bude večná. Pán Ježiš sa osvedčil, že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a nemožno ho ohraničiť ani riekou, ani morom, ani ostnatým drôtom, ani chrániť zbraňami. Trón od Boha neznamená iba jeho pôvod v Bohu, ale aj to, že kto na ňom sedí je Boh. Pre nás dnes sú tieto slová na jednej strane potešením a povzbudením, zvlášť keď sa rúcajú tróny a panstva mocných zeme, tento Boží trón je nemenný. Na druhej strane je to výzva, aby sme pod vládou Pána Ježiša konali Jeho skutky a chodili Jeho cestami.