Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. apríla 1998

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš znať Hospodina. Vyvolenie a zasnúbenie. Tieto dve slová vyvolávajú v nás predovšetkým obraz slobodných ľudí dvoch pohlaví, ktorí uprostred mnohých ľudí si volia svojich životných partnerov, s nimi sa zasnúbia a sobášia. Žiaľ, sme svedkami aj zlých rozhodnutí a preto i rozvodov a všetkého čo s tým súvisí. Voľakedy rodičia robili výber partnerov svojim deťom, čo nemohlo byť správne. Najlepší výber robí náš nebeský Otec a šťastní sú manželia, keď sa navzájom prijímajú každý deň z Božích rúk takí, akí sú. Prorok Ozeáš mohol byť sklamaný Božím výberom, lebo si vzal ženu smilnicu, aj deti zo smilstva. Toto jeho manželstvo bolo Božou rečou k nevernému ľudu Izraela, rečou lásky a vernosti. Je to Božia reč aj k nám, lebo v Kristu sme vyvolení a povolaní za nevestu Kristovu. Keď si nás Pán Ježiš vyvolil a ustanovil, aby sme šli a prinášali ovocie ducha Svätého, tak iniciatíva je na Jeho strane. Toto vedomie má nás uistiť, že nie sme samozvanci. Pre ordinovaných služobníkov v cirkvi je potrebné sa o to oprieť v čase pokušenia, pochybnosti, sklamania a nezdarov. Vnútorne povolanie do služby u každého ináč prebieha, ale je potrebné mať istotu, že ono tu je. Kto žije a pracuje v provizóriu, nech to rieši dnes na kolenách.