Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. mája 1998

Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol a spomohol mi. Nie je dobré robiť sa silákom, prípadne boháčom. Taký obyčajne nikoho nepotrebuje a spolieha sa len na seba. "Nadčlovek" žije bez Boha, lebo vlastne zbožňuje seba._x000D_ Kresťan nemá sa povyšovať a pokladať za "bohorovného". To bolo a ostáva diabolskou ponukou, veď už prvým ľuďom diabol povedal: "Budete ako Boh". To viedlo k pádu. Od nás sa žiada pokora, vedomie slabosti a nedostatočnosti. Len vtedy veríme a spoliehame sa na Boha, ktorý je "strážcom prostých" a pomocníkom slabých. To si uvedomoval apoštol Pavel, ktorý sa chválil slabosťami. Vtedy prebývala v ňom moc Kristova. Podobnú slabosť a strach prežíval aj apoštol Peter, ktorý na rozbúrenom mori volal o pomoc. Pán Ježiš ho zachránil. On vystiera svoju ruku aj nám, ide len o to, aby sme sa jej chytili. Robíme tak?