Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. mája 1998

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť. Nová zmluva. Koľkokrát ju berieme do ruky a ani si neuvedomujeme, čo držíme. Je to skutočná zmluva, skutočne uzatvorená. Na jednej strane je podpísaný náš Boh, na druhej sme my. Každému je ponúkaná tá možnosť. Obsah novej zmluvy je vzácny. Pán Boh sa zaväzuje, že nám neprestane dobre činiť. Je úžasné, mať zmluvne zaistenú takú vec. Z Božej strany je zmluva hotová, podpísaná, spečatená v Kristu na kríži. Za nás ju podpísali pri krste rodičia, krstní rodičia. Potvrdili sme ju pri konfirmácii. Naozaj sme ju potvrdili? A potvrdzujeme ju denne, každým rozhodnutím, vyznaním viery. Mnohí na ten podpis zabudli, zabudli na bohatstvo novej zmluvy v Kristu. Nazri dnes do zmluvy, ktorú Boh uzatvoril aj s tebou. Uvedom si bohatstvo, preskúmaj svoj podpis.