Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. mája 1998

Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? Ozaj, prečo? Jeremiáš si kladie rovnakú otázku, ako mnoho ľudí našej doby, akú si neraz kladie každý z nás. Takú otázku si kladie ale len ten, kto nevidí sám seba, svoje postavenie pred Bohom, svoj stav na ceste života. Jeremiáš si dáva aj odpoveď vo veršoch 40-42: Pozrime a preskúmajme svoje cesty... My sme sa spreneverili a spriečili. Sprenevera a spriečenie sa Bohu, Božej vôli - to sú príčiny nášho stavu. To, čo vidíme, ako trest Boží, to je na jednej strane len dôsledok toho, že sme "odbočili" z Božej cesty, prestúpili prikázania, konali sami podľa seba. Išli sme cestou, na ktorej zákonite sú problémy bez odpovede. Na druhej strane - na to nezabúdajme - trest aj vychováva. Otec nás vracia na správnu cestu. Niekedy aj bolestne.