Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. mája 1998

Hospodin je Tvoje útočište. Žiť pod ochranou Božou. To je skutočnosť. To je skúsenosť mnohých. Skrze Krista máme isté útočište v Bohu. Žijeme dôverou v Božie zasľúbenia. To sme si nevymysleli, to máme z prvej ruky, z ruky Božej. Odtiaľ sú i naše schopnosti. I pre dnešný deň sa môžeme spoľahnúť, že u nášho Boha nájdeme útočište, pomoc, radu, vysvetlenie, prekonanie našich problémov. I pre dnešný deň nám náš Boh dá schopnosti všetkému porozumieť, všetko zvládnuť. Neboj sa, len dôveruj!