Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. mája 1998

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Náš Boh chce záchranu, nie zahynutie. Otec miluje aj strateného syna. V Božom pláne pre svet i pre Tvoj život je na prvom mieste záchrana. Tomu je podriadené všetko ostatné. V nebi sa radujú z každého zachráneného. My by sme občas radšej púšťali hrôzu, občas žiadame "spravodlivý trest". Ale v nebi ide o záchranu. O záchranu, ktorá začala i dovŕšená bola v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. O tom je potrebné svedčiť. To je obsah evanjelizácie, misie. To je aj základ kresťanskej výchovy. Boh Novej zmluvy je milujúci Boh, On je Boh, ktorý pracuje až dosiaľ na záchrane strateného. Učme sa rozumieť Jeho plánu záchrany, nájdime si v ňom miesto i dnes. Možno skrze teba chce niekoho zachrániť?! Možno pracuje na tvojej záchrane?