Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. mája 1998

Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych. Kto som, čo som, akú mám váhu, autoritu, vážnosť? Myslím si o sebe málo, či veľa? Som to, čo si o sebe myslím? Občas sa spýtam priateľa, spolupracovníka, manžela, manželky, môjho farára - čo si o mne myslia. Aby som mal správnejší sebaobraz. Ale pýtam sa najmä Písma? V Biblii je naznačený Boží pohľad na môj život. Nie je príliš lichotivý. Nemám vlastne nijakú váhu v Božích očiach. Na Božej váhe som veľmi ľahký - ako dych. Váhu, či vážnosť, či autoritu v Božích očiach mám len v Kristu. Ak je Kristus na mojej strane váhy, potom má môj život váhu, nevyskočí vysoko. Preto hovoríme, že Kristus je náš život.