Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. mája 1998

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Možno sa nám niekedy nepáči Božie vedenie, nepáčia sa nám Božie cesty. Možno nám je neraz tesno, či úzko na chodníku pravdy, pred Božou tvárou. Tak, ako bolo Jonášovi (Jon 1,3). A predsa, len cesta, po ktorej vedie Duch Boží, je dobrá. Duch Boží aj nás, neraz slepých a nevidiacich a nerozumejúcich chce aj dnes viesť, chce nám ukázať chodníky nepoznané a cesty, ktoré nás večer privedú k cieľu. Možno budú aj namáhavé a ťažké. On však bude s nami. Neodboč, nezastaň.