Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. mája 1998

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia. Predivne bránil Ježiš ženu hriešnicu. Zároveň odsúdil jej sudcov, ale aj jej otvoril oči. Predivne bráni aj nás pred tými, ktorí nás súdia. A predivne s nami nakladá, ak my súdime. On sa postaví vždy po pravici utláčaného, chudobného. Vždy je na strane slabého a bezmocného. Tam je Božie miesto. Nie je po boku chvastavých, spupných a samospravodlivých. Kiež by to všetci vedeli. Kiež by sme si to uvedomili vtedy, keď sme pod tlakom zlých rečí. Ale aj vtedy, keď tak ľahko súdime. Nezabudmime, očakávajme aj dnes ráno Ducha Svätého, ktorý nás chce uviesť do všetkej pravdy.