Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. mája 1998

Lebo povedal: Vskutku, oni sú mojím ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení. Ospravedlnení zdarma sme Božím vlastníctvom. Synmi a dcérami na ktorých On, Otec nebeský chce byť hrdý, ktorým dôveruje, že Ho nesklamú. Pre ktorých má úlohy, poslanie, poverenie i pre dnešný deň. On nám dôveruje, že pôjdeme aj dnes kam nás pošle, že povieme: Tu som - vtedy, keď nás bude potrebovať. Že vybavíme Jeho poslanie, povieme Jeho slovo. Že si zapamätáme, s čím nás poslal.