Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. mája 1998

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť. Mnohí si myslia, že sú zbožní a spravodliví. Ale sú naozaj? Byť zbožným a spravodlivým, byť dobrým a správnym evanjelikom, to je aj záväzok. Predovšetkým ten, že Pán Boh určuje smer života. On vyučuje ceste, po ktorej máme ísť. On rozhoduje, ktorý smer a ktorá cesta je dobrá a prospešná. Je to vlastne jediná cesta: cesta nasledovania Pána Ježiša. To je ten nový životný štýl. Možno ti práve dnes upraví cestu, možno urobí nejaké zmeny. Možno ti dnes povie, aby si Ho nasledoval možno tam, kde sa ti veľmi nechce.