Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. mája 1998

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. Dobre býva človeku, ktorý vierou spočinul v Bohu. Ktorý sa naučil na Neho očakávať každý deň, od rána. Ten má nádej v každom položení a východisko v každej situácii. Pýtali sa starca, čomu vďačí za vysoký vek. Či je to v strave, striedmosti, spánku, vzduchu? Odpovedal: Moje tajomstvo je v mojej nádeji. Moja nádej bola každý deň v mojom Bohu. Moja duša bývala pokojná a plná radosti. Kresťanova nádej je veľkým tajomstvom dobrého života. Zrevidujme si dnes svoju nádej, urobme menšiu inventúru nádeje. Čo všetko je obsahom našich nádejí, koľké veci si priam žiadajú jediné - vyhodiť na smetisko. Aby bolo miesto pre nádej v Kristu.