Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. mája 1998

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. Náš Boh v Ježišovi Kristovi nám ponúka priateľstvo. Chce nám byť blízky. Chce s nami rozprávať tak, ako sa rozprávajú priatelia. Skúsil si už čítať Bibliu ako reč priateľa? On nám odpúšťa naše chyby a nedostatky, má porozumenie pre naše trápenia, trpezlivo počúva, má vždy poruke dobré slovo. Občas, ako dobrý priateľ, nám povie aj pravdu, ktorá sa nám nepáči. Ale je to vždy pravda zachraňujúca, láskavá. Na nás je len, aby sme ponúkané priateľstvo prijali, aby sme si ho vážili a udržiavali. Aby sme na Priateľa-Boha nezabúdali. Chce sa rozprávať s nami aj dnes o všetkom, neboj sa, zver sa Mu. On nám dá základ aj pre zemské priateľstvá.