Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. mája 1998

Boh vykúpi mi dušu z moci podsvetia, lebo ma vychváti. Je nedeľa modlitby. Uisťuje nás, že vesmír a svet nie je prázdny, ako nám to chcú nahovoriť bezbožníci, ale je plný Božej Prítomnosti. Je plný Božej lásky, ktorá hľadá a zachraňuje podnes, ktorá sa obetuje. Vychvacuje z moci zla a Zlého. Volajme dnes spoločne k nášmu Bohu v našich zhromaždeniach. Prosme za všetkých stratených, za všetkých, ktorí sú v moci zla, aby boli vytrhnutí, vychvátení. Niekedy možno vychvátení aj z pominuteľnosti pre večný život.