Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. mája 1998

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Dnes je pamiatka Vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebesá. S učeníkmi pozeráme hore, k nebu, za Ježišom. A počujeme tú istú odpoveď: Čo stojíte a hľadíte do neba? (Sk 1,11) Ježiš znovu príde. Do Jeho príchodu máte úlohy na zemi. Na tie sa sústreďte. A silu čerpajte z Ježišovej prítomnosti. Ďakujte, že ste povolaní k životu vo svetle, že máte účasť na svetle. Nech Vás nemýli situácia sveta, kde sa zdá, že tma má prevahu. Buďte i dnes svetlom aspoň pre jedného, čo žije vo tme. Nezabudnite, že svetlo sa menuje aj láska. Posvieťte aspoň jedným skutkom lásky.