Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. mája 1998

Spievať chcem Hospodinu, lebo mi dobre učinil. Božia milosť a naša vďačnosť. Božia milosť je zjavná každý deň. Kto rozumie, ten vidí. Menej zjavná býva ľudská vďačnosť. Koľkí zabudnú ďakovať, koľkí prijímajú všetko ako samozrejmosť. Vďačnosť voči Pánu Bohu možno dobre vyjadriť ospevovaním Božieho mena. Voľakedy sa ozývali z domov ráno i večer nábožné piesne. Dnes mnohé evanjelické domy mlčia. A čo v nedeľu? Aspoň v nedeľu je potrebné vstať a ísť, vziať deti, vnúčence a povedať im: "Poďte, ideme oslavovať meno Božie. Ideme ospevovať Božie skutky." Nezabudni prejaviť vďačnosť aj dnes. Pokiaľ možno zjavne, na slávu Božiu.