Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. mája 1998

Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! Boh svojho Ducha svätého nielen dáva, ale aj odníma. Odníma ho tam, kde ho neprijímajú, kde pohŕdajú, kde nie sú podmienky pre Jeho pôsobenie. Odníma ho tam, kde je pýcha, nevyznaný hriech. Kde sa človek nechce pokoriť pred svojim Bohom. Odníma ho tam, kde človek nerešpektuje Božie prikázania a ide si svojou cestou. Ale život bez Ducha svätého je pustý a prázdny, plný samoty, temnoty, smútku, žalovania, beznádeje. Tam, kde je Duch, tam je svetlo, radosť, pokoj, istota, dôvera a - budúcnosť. Duch svätý je v nás ako svetielko v temnotách. Nevykročme ani dnes bez Neho. Ak je v nás pýcha, zbavme sa jej, ak je v nás nevyznaný hriech, vyznajme ho.