Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. mája 1998

Príchodzí som na zemi. Pútnici a príchodzí. Sme na zemi ako turisti. Obdivujeme krásu sveta, na chvíľu sa aj usadíme. Ale vieme, že sa večer musíme vrátiť domov. Možno nás zavolajú aj predčasne. Naša otčina je v nebesiach. Je reč o domove, ktorý verným pripravil Boh v Kristu. To je skutočný domov, oveľa krajší, ako si vieme predstaviť. Bude v ňom aj láska, aj pokoj, aj radosť, aj spravodlivosť. Nie sme však celkom turisti. Nie sme iba na výlete. Sme pútnici. Pútnici, ktorí túžia po domove, ktorí putujú cestou, necestou, neraz blúdia v temnotách, hľadajú domov a usilujú oň. Ktorí musia splniť aj podmienky, aby sa domov dostali. Aj dnes sú pred nami kroky viery k večnému domovu. Jednou z podmienok je aj to, že nemôžeš putovať sám. Tvoj blížny ide vedľa teba. Pozri, obzri sa, kto putuje s tebou. Nezaostal? Kde máš deti, vnúčence? Podaj ruku a putujte spoločne.