Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. mája 1998

Prichádza deň Hospodinov, áno, blízko je. Svätodušná nedeľa. Aj vzduch je akýsi iný. Nielen tým, že je máj. Je to sviatok inej vlahy, ako len májovej. Sviatok vyliatia Ducha Svätého. Máme v sebe jeho prvotiny, prvé kvapky na suchú a vyprahnutú zem našich duší. Duch v nás pôsobí. V nás sa čosi deje. Obracia nás správnym smerom. Jedno si máme uvedomiť - Duch Svätý pôsobní ako vánok. Nie silou a násilím, ale inšpiráciou, podnecovaním. Núti pustiť z ruky zbraň sveta a prijať výzbroj Ducha Ef 6,14-17. A ešte jednu myšlienku ponúkajú dnešné texty: žijeme v nádeji. Ešte nie a predsa už áno. Máme prvotiny, ešte nie plnosť. Ale už tie prvotiny sú krásne. Smerujeme k sláve.